Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jan 29, 2018

I det elfte avsnittet blir det internetbonanza med Joakim Jardenberg, en sann teknik och internetguru som lever som han lär. Det snackas om internet & media ur ett historiskt och framtida perspektiv. Hur har internet påverkat oss och hur ser nästa generation av internet ut?