Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Feb 26, 2018

Har du koll på fintech? Annars är det nog dags att få det eftersom det håller på att revolutionera hela den finansiella sektorn. Då är det passande att vi i detta avsnitt gästas av medgrundaren till ett av Sveriges hetaste fintechbolag Tink. Han beskriver sig själv som en klassisk datanörd som såg outnyttjad potential hos storbanker och deras insyn i vår ekonomiska data.