Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Mar 19, 2018

Ni kanske känner igen Frida Boisen från Lyxfällan, som digitalchef på Bonnier eller som Sveriges främsta föreläsare inom sociala medier. I detta avsnitt lär hon ut sina knep för att lyckas i sociala medier. Men vi diskuterar också plattformarnas framtid och hur man bör förhålla sig till de ständigt förändrande algoritmerna.