Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jul 5, 2021

Dags att diskutera framtidens vårdsystem med den underbara entreprenören Staffan Gustavsson! Vården.se vill be kompassen och kartan för vår vård och ger otroliga insikter och spaningar inför framtiden.

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram