Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jul 19, 2021

Många industrier kämpar för att hitta sin plats i vårt framtida digitala ekosystem. Detta gäller såväl för förlagsbranschen. Vårt sätt att konsumera innehåll har revolutionerats senaste decennierna. Idag diskuterar vi detta med den smarta förlagsgeniet Peter Norrman.

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram