Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Mar 25, 2018

Hur påverkar digitaliseringen våra sociala förmågor? Henrik Fexeus kan det mesta om människans sociala kompetens. Som mentalist, tankeläsare och författare har han senaste 20 åren studerat just varför människor agerar som vi gör. I detta avsnitt diskuterar vi vikten av social kompetens och vad man ska göra för att förbättra sina förmågor. Ett otroligt spännande avsnitt som lär ger oss flera tankeställare.