Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Oct 25, 2021

En sann entreprenör i studion som startat det framgångsrika bolaget DigitalTolk som vuxit med flera 100 % sedan start. En inspirerande människa som såg en möjlighet att digitalisera & effektivisera tolkindustrin under flyktingkrisen 2016. Hur är det att starta ett bolag helt på molnet? Vilken teknik spelar roll när man ska skala upp ett bolag från idé till verklighet? Svar får vi i dagens avsnitt.

Glöm inte prenumerera och följ oss på instagram