Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Dec 10, 2018

Philip Haglund är fotbollsproffset som också blev startupentreprenör. Han märkte att digitaliseringen hade tagit bort det viktigaste verktygen som lärde barn att hantera pengar. Att detta får långtgående konsekvenser syns inte minst i de årliga PISA-undersökningarna där andelen barn som bedöms “finansiellt inkapabla” har ökat från 15% till 22% på bara 3 år. Lär dig mer om barn & ekonomi i dagens under femton.

Instagram: @underfemton