Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Feb 4, 2019

Johnny Warström saknade ett verktyg för att göra presentationerna roligare och mer interaktiva. Tillsammans med tre vänner tog de saken i egna händer och resultatet blev Mentimeter. Framgångssagan är ett faktum med 32 miljoner användare i över 120 länder. Idag lär han dig om deras resa och hur man bäst skapar en organisation anpassad för snabb tillväxt och expansion.