Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jun 18, 2018

Idag är temat marknadsföringspsykologi och experten är Erik Modig som är författare, föreläsare och forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hur hör marknadsföring och psykologi egentligen ihop? Vad har digitaliseringen betytt för företags kommunikation? Hur ser framtidens möjligheter ut när det gäller marknadsföring? Frågorna är många men ett intressantare avsnitt får man leta efter. In och lär dig något nytt på femton minuter med en av landets klokaste och härligaste personer.

Glöm inte att prenumerera så vi kan pinga dig varje gång vi kan lära dig något nytt!