Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Oct 8, 2018

Lite digitalt fokus igen och idag diskuterar vi SaaS, software as a service. Investeraren och SaaS-experten Johan Crona lär ut om varför denna bolagstyp är en av de mest populära idag och varför han som investerare älskar denna modell. Väldigt intressant avsnitt för den som vill få en crash-course i framtidens sätt att driva bolag.

 

Följ oss på instagram @underfemton