Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Jan 28, 2019

Anna Stenberg, som efter en framgångsrik karriär på MTG och inom Kinnevik gick vidare och startade WES - Women Executive Search för att rekrytera framtidens kvinnor i ledarpositioner. I dagens avsnitt diskuterar vi hur framtidens ledarskap bör vara och hur företag gynnas av diversifiering. Anna avslöjar de mest vanliga fällorna folk gör i rekryteringsprocesser.  

Följs oss på instagram: @underfemton

Glöm inte prenumerera :)