Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


May 13, 2019

Städernas luft blir allt sämre, fossila bränslen ska bort, elbilar är här och självkörande bilar komma skall. Nästan 80 procent av sträckan vi reser inom Sverige en vanlig dag gör vi i bil. Bilåkandet står för nära 20 procent av Sveriges totala klimatutsläpp. Det är dags att diskutera framtidens fordon med Inziles VD och grundare Ragnar Åhgren. 

Glöm inte prenumerera! :D 

Instagram: underfemton