Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Femton


Oct 7, 2019

250, 320 eller över 400 kilometer i timmen? Vilken typ av höghastighetståg Sverige satsar på kan se ut att vara av akademisk betydelse, men faktum är att vi står inför ett vägskäl som kan få avgörande påverkan på förutsättningarna för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft under mycket lång tid framöver. In och lyssna på SJs expert på området som lär dig allt idag på under 15 minuter. 

Följ oss på www.instagram.com/underfemton 

Glöm inte prenumerera! :)